تراکنش‌های زیر 5 میلیارد تومان فعالان اقتصادی از تیررس سازمان مالیات خارج شد؛ البته به شرطی که این تراکنش‌ها پیش از سال 95 انجام شده باشد.

Source: بانک و بیمه