بازارهای جهانی هفته مملو از رویداد خود را با احتیاط و بنا بر روند هفته گذشته استارت زدند. شاخص دلار در روند هفته پیش نزدیک به یک درصد افت کرد تا شرایط برای اوج‌گیری اونس طلا فراهم شود. اما اونس فلز زرد از این شرایط به اندازه‌ای که می‌شد بهره نبرد تا انتظار افزایشی قیمت طلا به هفته اخیر موکول شود.

Source: بانک و بیمه