کارشناس ارشد نظام بانکی با بیان اینکه بانک‌های درجه یک دنیا هنوز با ایران همکاری نمی‌کنند، گفت: متاسفانه مشکلات نقل‌و‌انتقال پول تاکنون فراهم نشده است.به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حاتمی‌ یزد در نشست تخصصی تامین منابع مالی خارجی در حاشیه اینوکس ۲۰۱۷ گفت: در رتبه جهانی، ایران برای توسعه کسب‌و‌کار، وضعیت خوبی وجود ندارد و این وضعیت نسبت به ۱۵ سال قبل، بهتر نشده است.

Source: بانک و بیمه