گروه بنگاه‌ها: سندیکای بیمه‌گران ایران درباره طرح بیمه یک‌ماهه خودروهای صفرکیلومتر گفت: به‌دلیل آنکه شرکت‌های خودروسازی برای بیمه خودروهای صفرکیلومتر به شرکت‌های بیمه بدهی بسیاری داشتند و از سوی دیگر عملا حق انتخاب از مشتری نهایی در انتخاب شرکت بیمه‌گرفته می‌شود، قرار بر آن شد تا برای خودروهای صفرکیلومتر بیمه یک‌ماهه طراحی شود.سیدمحمد علیپور افزود: تا به امروز بیمه یک ماه خودروهای صفرکیلومتر به مرحله اجرا نرسیده و این موضوع به‌دلیل آن است که طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث، شیوه پرداخت حق بیمه از سوی شرکت‌های خودروسازی تغییر کرده و صنعت بیمه در حال بررسی نحوه پرداخت خودروسازان است که اگر خودروسازان به تعهدات خود عمل نکنند، بیمه یک‌ماهه به اجرا درخواهد آمد.

Source: بانک و بیمه