امیر جعفرپور
کارشناس حمل و نقل

در دو دهه گذشته فعالیت‌های سخت‌افزاری بسیاری در حوزه شهر تهران صورت گرفته است که متاسفانه سبب بی‌تفاوتی به بخش‌های نرم‌افزاری این حوزه شده است، در حالی که اساسا تجربیات جهانی تاکید بسیاری بر حوزه نرم‌افزاری و انسان‌محور کردن این بخش دارند. امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، حوزه اسکاندیناوی و نیز کشورهای عضو OECD، حمل و نقل با رویکرد سلامت در صدر برنامه‌های مدیران قرار گرفته است، به نحوی که شبکه ریلی درون و برون‌شهری در حال توسعه است و دوچرخه‌سواری و پیاده‌روی روز به روز گسترش می‌یابد. در رویکرد انسان‌محور، صرفا رسیدن به مقصد هدف نیست و سلامت به‌عنوان دستاورد حمل‌و‌نقل نیز مورد توجه قرار دارد. کاهش تحرک در سبک زندگی جدید، تصمیم‌‌گیران را بر آن داشته است که شهروندان را تشویق کنند برای رسیدن به مقصد، نوعی از جابه‌جایی را که منجر به سلامت می‌شود، برگزینند. در تهران نیز به دلیل وجود زیرساخت‌های لازم و هزینه‌های هنگفت در بخش سخت افزاری، ضروری است تا در مدیریت جدید، به اعمال برخی سیاست‌های نرم‌افزاری همت گماشته شود.

 


Source: دنیای اقتصاد