گروه بنگاه‌ها: مدیر بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری شرکت بیمه کوثر اعلام کرد: منتخبان نخستین ماه جشنواره رشد بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری که در تیرماه سال‌جاری برگزار شد، معرفی شدند.در این جشنواره نمایندگان براساس شاخص‌های تعیین شده در چهار گروه نمایندگان برتر و بهترین نماینده هر سطح، نمایندگان توانمند با کسب حدنصاب امتیاز ورود به جشنواره، نماینده دارای بیشترین رشد فروش بین نمایندگان معرفی شدند. مرتضی کامرانی گفت: در این ماه شعبه قزوین به‌عنوان بهترین شعبه از لحاظ میزان رشد برگزیده شد.کامرانی همچنین از واریز دو میلیون ‌و 500 هزار ریال به اندوخته بیمه‌گذاران منتخب در این ماه خبرداد و افزود: بیمه‌گذارانی که بیشترین میزان وصولی را داشته و روش پرداختی حق‌بیمه آنها سالانه یا شش‌ماهه بوده است، انتخاب و به قید قرعه به اندوخته 10 نفر از آنها جایزه یادشده واریز خواهد شد.

Source: بانک و بیمه