بانک صادرات ایران به ٣٠٠ هزار نفر از بازنشستگان کشوری ١٢ هزار میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه با ٤ درصد کارمزد پرداخت می‌کند.

Source: بانک و بیمه