جزئیات تخصیص 59 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی، طی 6 سال و نیم اخیر منتشر شد. در این مدت حدود 34 میلیارد دلار از منابع صندوق برای پرداخت به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مسدود شده است. از این میزان بیش از یازده میلیارد دلار به صورت قطعی پرداخت شده است. علاوه بر این، یازده میلیارد دلار دیگر نیز به طرح ملی آب و خاک اختصاص یافته است. 3/ 2 میلیارد دلار از منابع صندوق نیز مجددا به حساب خزانه‌داری کشور واریز شده است. در کنار وام‌های ارزی مورد اشاره 6/ 6 میلیارد دلار نیز در بانک‌ها سپرده‌گذاری ارزی شده تا از این طریق به فعالان اقتصادی تسهیلات پرداخت شود. حدود 5/ 5 میلیارد دلار نیز از منابع صندوق با نرخ مبادله‌ای به ریال تبدیل شده است. این ارقام نیز صرف تسهیلات و سپرده‌گذاری ریالی شده است. هدف نخست تسهیلات ارزی بخش صنایع بالادستی نفت و گاز بوده و عمده تسهیلات ریالی نیز در بخش آب، کشاورزی و سرمایه در گردش صنایع عنوان شده است. گزارش صندوق توسعه ملی، اقدامی در راستای شفاف‌سازی از جریان منابع ذخایر ارزی محسوب می‌شود؛ اما گام تکمیلی، ارائه آمار تسهیلات‌گیرندگان ارزی اعم از حقیقی و حقوقی است. «دنیای اقتصاد» علاوه بر پوشش کارنامه صندوق، عملکرد صندوق‌های مشابه در دیگر کشورهای دنیا را بررسی کرده است.

Source: بانک و بیمه