تفاهم‌نامه همکاری میان صندوق نوآوری و شکوفایی و بانک ملت با هدف ارائه خدمات بانکی و تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان با حضور بهزاد سلطانی رئیس صندوق شکوفایی و نوآوری و هادی اخلاقی‌فیض‌آثار مدیرعامل بانک ملت امضا شد.

Source: بانک و بیمه