وزارت امور اقتصادی و دارایی بعد از وزارت آموزش و پرورش بزرگ‌ترین وزارتخانه دولت است که مسوولیت تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور، اجرای سیاست‌های مالیاتی و برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای دیگر را به عهده دارد. سازمان‌های تابعه این وزارتخانه نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کشور دارند. از جمله مهم‌ترین آنها سازمان خصوصی‌سازی، سازمان امور مالیاتی، اداره گمرک، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران است. در دولت یازدهم نهادهای مذکور برنامه‌های مختلفی داشتند که از آنها می‌توان به طرح سامانه جامع مالیاتی، سامانه یکپارچه گمرک و پنجره واحد فرامرزی و سیاست‌هایی برای جذب سرمایه خارجی اشاره کرد. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بیان انتظارات و اولویت‌های وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم پرداخته‌اند.

Source: دنیای اقتصاد