وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز عازم باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان می‌شود. به گزارش «ایبنا» مسعود کرباسیان در صدر هیاتی اقتصادی و به دعوت «شاهین مصطفی یف» وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان به این کشور سفر می‌کند. پیگیری موضوعات دوجانبه، بررسی آخرین وضعیت روابط اقتصادی دو کشور و نیز هماهنگی جهت برگزاری اجلاس آتی کمیسیون مشترک ایران و آذربایجان در تهران از جمله اهداف و موضوعات مورد بررسی در سفر دو روزه وزیر اقتصاد کشورمان به جمهوری آذربایجان است.

Source: بانک و بیمه