به گزارش ندای مردم ،بیست و سومین جلسه از سلسله نشست های اندیشه و تمدن ایران شهری با سخنرانی دکتر رضا داوری اردکانی فیلسوف و متفکر ایرانی و حضور عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی، مظفر صرافی، اصغر فخریه کاشان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین الملل، حامد مظاهریان و محمدسعید ایزدی معاونان وزیر راه و شهرسازی و سایر معماران و کارشناسان علاقمند با موضوع ایران تاریخی – فرهنگی، ایران سیاسی در خانه گفتمان شهر و معماری برگزار شد.
وزیر راه و شهرسازی طی سخنرانی در این نشست با اشاره به طرح سه سوال و چیستی بنیادی از سوی دکتر داوری اردکانی در خصوص ایران، توسعه و تجدد بیان کرد: مطرح کردن این موضوعات سه سوال بزرگ را روبه روی ما گذاشته و هرکسی را در هر جایگاهی که باشد به تفکر وا می دارد که راجع به آن پاسخی داشته باشد، مسئله ای که قطعا پرداختن به آن کاری بسیار دشوار به شمار می رود.
آخوندی در ادامه با تأکید بر واقعیت سخت و مهارنشدنی چیستی تجدد بیان کرد: خاصیت و بنیاد تجدد انقطاع بوده و همواره به دنبال قطع تاریخی است در حالی که موجودیت انسان ها تاریخی بوده و در ارتباط با گذشته است.
وزیر راه …
Source: اخبار صرافی ها