طرح کاهش مالیات ترامپ در آستانه عبور از فیلتر کمیته بودجه سنا قرار گرفته است. این کمیته تا پایان روز سه‌شنبه نتیجه بررسی‌های خود را درباره لایحه مالیات و مشاغل پیشنهادی دولت آمریکا ارائه می‌دهد. این طرح در حالی به رای تمامی جمهوری‌خواهان کمیته بودجه نیاز دارد که جمعیت اعضای این حزب در کمیته تنها یک نفر بیشتر از دموکرات‌ها است. اما چالش ترامپ مربوط به جمعیت رقبا نیست، ترامپ باید جمهوری‌خواهان منتقد را به حمایت از این لایحه ترغیب کند.

Source: بانک و بیمه