سرویس اجتماعی – مأموران قلابی که به بهانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز از چند صرافی، طلافروشی و یک داروخانه سرقت کردند، به حبس و شلاق محکوم شدند.
به گزارش فانوس ، چندی پیش صاحب یک صرافی به اداره پلیس مراجعه کرد و گفت: چند نفر تحت عنوان مأمور مبارزه با قاچاق ارز وارد صرافی من شدند و هرچه ارز در مغازه بود بردند؛ آنها همچنین من را بازداشت و سوار خودرو کردند، هرچه به آنها گفتم کار من قانونی است، به حرف های من توجه نکردند و در نهایت پس از طی یک مسافت طولانی من را از ماشین پیاده کردند و آن موقع بود که فهمیدم آنها مأمور نیستند و فقط قصد سرقت از مغازه را داشتند.
با تشکیل پرونده مأموران جست وجوی خود را برای شناسایی مأموران قلابی آغاز کردند در همین حین یک پزشک داروساز به اداره پلیس مراجعه و سرقت مشابهی را اعلام کرد؛ این فرد به پلیس گفت: چند مرد به بهانه مبارزه با کالای قاچاق وارد داروخانه من شدند و داروهای داروخانه را با خود بردند. هرچه به آنها گفتم داروهای من به صورت قانونی وارد شده است، به حرف های من توجه نکردند و مقداری از دارو ها را با خود بردند؛ آنها همچنین با ایجاد رعب و وحشت بقیه …
Source: اخبار صرافی ها