قائم مقام بانک مرکزی از پایبندی بانک‌ها به نرخ سود مصوب 15درصدی خبر داد. به گفته اکبر کمیجانی بازرسی از 3600 شعبه بانکی در سراسر کشور این ادعا را تایید می‌کند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، قائم مقام این بانک که در محل ساختمان بانک پارسیان و در جمع مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری سخن می‌گفت، ضمن ابراز همدردی با بازماندگان حادثه ناگوار زلزله‌کرمانشاه گفت: طی روزهای اخیر تصمیماتی از سوی هیات محترم وزیران در این باره، اتخاذ و تکالیفی نیز برای شبکه بانکی تعیین شده است که امیدواریم با عملیاتی شدن این تصمیمات، شاهد بهبود شرایط زندگی در مناطق آسیب دیده باشیم.

Source: بانک و بیمه