گروه بنگاه‌ها: بانک صادرات ایران به‌منظور تحقق برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و رونق تولید در استان لرستان و طی ١٠ ماه منتهی به تیر ماه سال جاری، در بخش‌های مختلف کشاورزی و صنعتی، تعداد ٣٥٠٥ فقره تسهیلات به ارزش ١٢٧٨ میلیارد ریال پرداخت کرده است. به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، مدیریت شعب این بانک در استان لرستان علاوه‌بر پرداخت تسهیلات در بخش رونق تولید، طی ١٠ ماه مورد اشاره در بخش‌های خدمات، بازرگانی، صادرات و کسب‌و‌کار خرد، تعداد ٦٣٦٣ فقره تسهیلات با اعتباری بالغ‌بر ١٩١٢ میلیارد ریال پرداخت کرده است. علاوه‌بر موارد یادشده در مقطع مورد اشاره، ٥٩٤٣ فقره وام قرض‌الحسنه ازدواج و جهیزیه به میزان ٦١٢ میلیارد ریال، ٤٥١ فقره وام قرض‌الحسنه مددجویان کمیته امداد به مبلغ ٥٦ میلیارد ریال، ٤٥ فقره وام قرض‌الحسنه به مددجویان بهزیستی بالغ بر ٤ میلیارد ریال، ١٦ فقره وام قرض‌الحسنه به زندانیان معسر به ارزش بیش از ٩ میلیارد ریال، ٨٤ فقره وام مسکن روستایی با اعتباری بیش از ١٥ میلیارد ریال، ١٣٩ فقره وام مسکن اقشار ویژه (خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران) به‌مبلغ ٨٤ میلیارد ریال، ١٩ فقره وام قرض‌الحسنه درمان بیماران و ٢٢٠٨ فقره تسهیلات ساختمان و مسکن جمعا در حدود ٣٧٠ میلیارد ریال از سوی مدیریت شعب استان لرستان پرداخت شده است.

Source: بانک و بیمه