گروه بنگاه‌ها: بیمه ملت نرخ سود قطعی مشارکت در منافع بیمه‌‌نامه‌های زندگی این شرکت را اعلام کرد. بیمه‌ملت طی جلسه‌ای با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران این شرکت، نرخ سود قطعی مشارکت در منافع بیمه‌های زندگی بیمه ملت را اعلام کرد.علیرضا ابراهیم‌پور با تاکید بر آیین‌نامه 68 شورای عالی بیمه گفت: این شرکت در سال مالی 95، 24 درصد سود قطعی به بیمه‌گذاران بیمه زندگی در بیمه ملت پرداخت می‌کند.

Source: بانک و بیمه