بانک صادرات ایران در اجرای طرح ضربتی پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج و جهیزیه، طی ٢ ماه گذشته با تامین اعتباری بالغ بر ٤٥١٢ میلیارد ریال، بیش از ٤٣ هزار فقره وام قرض‌الحسنه ازدواج و جهیزیه پرداخت کرد.

Source: بانک و بیمه