نخستین بخش از تسهیلات ریالی کنسرسیوم بانک‌ها به پروژه «پدیده شاندیز مشهد» با عاملیت بانک صادرات ایران پرداخت شد. به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، با تلاش‌های مدیریت و کارکنان بانک و پس از برگزاری جلسات متعدد کنسرسیومی و هماهنگی‌های لازم با سازمان‌ها و نهادهای مرتبط، چرخه بزرگ صنعتی و اقتصادی «شاندیز» با محوریت این بانک به حرکت درآمد.

Source: بانک و بیمه