مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت گفت: بالغ‌بر ۹۵۰ هزار فقره وام قرض‌الحسنه در سال‌جاری ازسوی بانک پرداخت شده است.محمدحسین حسین‌زاده افزود: در ۷ ماه ابتدای سال‌جاری بالغ بر ۹۵۰ هزار فقره وام قرض‌الحسنه پرداخت شده که نسبت به سال گذشته بالای ۵۰ ‌هزارفقره افزایش تعدادی داشته است.وی بیان کرد: از نظر مبلغ نیز میانگین هر فقره وام در سال‌جاری حدود ۱۲ میلیون تومان بوده و با توجه به استقبال خوب مردم از یک بانک حرفه‌ای قرض‌الحسنه اقدامات خوبی انجام شده است.مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت درباره پرداخت وام ازدواج نیز گفت: امسال تاکنون ۷۵۰۰ فقره وام قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت‌ شده و صف وام ازدواج در بانک تقریبا تمام شده است.

Source: بانک و بیمه