سرپرستی بیمه ‌کوثر استان فارس درپی حادثه رانندگی مبلغ 6 میلیارد و 400 میلیون ریال به زیان‌‌دیدگان پرداخت کرد.به گزارش روابط‌عمومی و اعلام مدیر سرپرستی بیمه کوثر استان فارس، در پی این حادثه دو نفر درگذشتند و سه ‌نفر به شدت آسیب دیدند. با پیگیری‌های به ‌عمل آمده و بعد از صدور رای دادگاه مبلغ دیه به خانواده متوفیان و افراد زیان‌دیده پرداخت شد.

Source: بانک و بیمه