تمامی نمایش‌های ارزی که در نیم قرن گذشته، با تقویت مصنوعی ریال، اجرا شده، یک نتیجه تکراری داشته است؛ شوک تورمی برای مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان. بررسی‌های یک پژوهش در نیم‌قرن گذشته نشان می‌دهد این تصور که ارزش پول ملی باید از طریق تثبیت نرخ ارز حفاظت شود، به‌واسطه اینکه به روندهای تورمی توجه نداشته، پایدار نبوده است. در نتیجه این سیاست با هر ترفند و به هر شیوه‌ای که اجرا شده جهش نرخ ارز، تضعیف یک‌باره پول ملی و تحمیل تورم به آحاد اقتصادی را در پی داشته است. این پژوهش پس از تشریح این موضوع، راهکارهایی درخصوص تغییر پارادایم سیاست‌گذاری ارزی ارائه کرده است. مطابق نتایج سیاستی این پژوهش، در وهله نخست بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار باید سیاست‌های ارزی را سازگار با سیاست‌های اقتصاد کلان انتخاب کند. همچنین سیاست‌های ارزی باید به‌صورت پایدار و قابل دوام باشد و از سیاست‌گذاری‌های شتابزده در زمان بحران ارزی که موجب تشدید نااطمینانی و عمیق‌تر شدن بحران خواهد شد، اجتناب شود. طبق نتایج این پژوهش، سیاست‌های ارزی باید با توجه به قابلیت‌های واقعی اعمال شود و نباید سیاست ارزی، سبب ایجاد عدم تعادل در اقتصاد کلان بخش داخلی و خارجی شود.

Source: بانک و بیمه