باشگاه پرسپولیس آخرین طلب ژوزه را به حساب یک صرافی واریز کرد تا پرونده بدهی سنگین به این مربی پرتغالی مختومه شود. 
باشگاه پرسپولیس به علت بدهی سنگین به مانوئل ژوزه مطالبات این سرمربی را در سه قسط به حساب یک صراف در خارج از کشور واریز کرد. البته صرافی درصدی را به عنوان کارمزد از پول واریز شده برمی داشت و همین موضوع باعث شده بود که 660 یورو کمتر به حساب ژوزه بریزد.
پس از اینکه سرمربی پرتغالی پیشین پرسپولیس اعلام کرد که تخفیفی به این باشگاه نمی دهد، باشگاه مجبور شد که روز سه شنبه هفته قبل 660 یورو را به حساب صرافی بریزد تا به طور کامل با این مربی تسویه حساب کرده باشد. 
البته پرسپولیسی ها منتظر رسید پرداخت مطالبات ژوزه هستند تا آن را به فیفا ارسال کنند و پرونده این مربی در فیفا مختومه شود. 
بی تدبیری مدیران گذشته باشگاه پرسپولیس باعث افزایش بدهی ژوزه شد
علی جمشیدی معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس ضمن تایید این مطلب در گفتگویی اظهار کرد: طبق توافق با ژوزه توانستیم مطالبات این مربی را به صورت قسط بندی پرداخت کنیم. البته یک مقدار از طلب ژوزه را هفته گذشته پرداخت کردیم تا پرونده این مربی در …
Source: اخبار صرافی ها