مهناز مهرداد در روزنامه همدلی نوشت: اگر گذر شما هم به برخی صرافی های میدان فردوسی افتاده باشد احتمالا روی شیشه برخی از آن ها نمونه هایی از سکه های تقلبی را که برای آگاهی بخشی به مردم روی شیشه نصب کرده اند، دیده اید.
مهناز مهرداد در روزنامه همدلی نوشت: اگر گذر شما هم به برخی صرافی های میدان فردوسی افتاده باشد احتمالا روی شیشه برخی از آن ها نمونه هایی از سکه های تقلبی را که برای آگاهی بخشی به مردم روی شیشه نصب کرده اند، دیده اید.
متاسفانه رد پای حضور کم رنگ ناظران قدرتمند، مدتی است در بازار طلا که از اجناس قیمتی محسوب می شود نیز دیده می شود و به دنبال این شرایط خریداران در معرض این خطر قرار دارند که کلاهی شاید گشادتر از موارد دیگر بر سرشان برود.
تاکنون افراد متعددی پس از خرید سکه های طلا متوجه شده اند که سکه ای تقلبی یا با وزنی کمتر از وزن حقیقی به آن ها فروخته شده است، موضوعی که حتی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نیز بازتاب داشته و فیلم هایی در این باره پخش شده است اما متاسفانه همچنان هیچ نهاد یا ارگانی برای رسیدگی به این وضعیت اعلام آمادگی نکرده و جای نظارت جدی بر آشفته بازار …
Source: اخبار صرافی ها