مهناز مهرداد در روزنامه همدلی نوشت: اگر گذر شما هم به برخی صرافی های میدان فردوسی افتاده باشد احتمالا روی شیشه برخی از آن ها نمونه هایی از سکه های تقلبی را که برای آگاهی بخشی به مردم روی شیشه نصب کرده اند، دیده اید.
Source: اخبار صرافی ها