بررسی بودجه پیش‌بینی شده سال 96 بانک‌ها نشان می‌دهد بانک ملت با پیش‌بینی درآمد 81402 میلیارد ریالی بیشترین درآمد را در بین بانک‌های کشور خواهد داشت. به گزارش پایگاه خبری بانکداری ایرانی، این بررسی نشان می‌دهد در بین 25 بانک و موسسه اعتباری، 14 بانک و موسسه پیش‌بینی بودجه سال 96 خود را منتشر کرده‌اند که در بین آنها بانک ملت صدرنشین درآمدزایی بوده است.

Source: بانک و بیمه