رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس و کمیسیون اقتصادی آماده هرگونه همکاری با دولت برای اجرایی شدن مصوبه کاهش نرخ سود بانکی است.به گزارش خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی داورانی در حاشیه بازدید از طرح توسعه حرم مطهر امام حسین (ع) افزود: در صورتی بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی محقق می‌شود که الزامات چهارگانه آن اجرایی شود.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به آغاز اجرایی شدن مصوبه بانک مرکزی درخصوص کاهش نرخ سود سپرده بانکی به‌نظر می‌رسد انجام این مهم با وجود تاخیر دو ساله از مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار نیازمند الزامات اساسی و مهمی است که در صورت عدم رعایت این الزامات فرآیند اجرایی شدن مصوبه با چالش جدی روبه‌رو می‌شود.وی ادامه داد: یکی از چالش‌های مصوبه اجرای کاهش نرخ سود بانکی در رابطه با مدیریت نرخ تامین مالی بازار بدهی ایجاد شده ازسوی دولت است؛ در حال حاضر بازار بدهی به‌دلیل نیازهای تامین مالی دولت فاقد مدیریت منسجم برای همراهی نرخ تامین مالی با مصوبات شورای پول و اعتبار است، به‌عبارت دیگر مهم‌ترین عامل بر هم زننده موضوع کاهش نرخ سود، نرخ تامین مالی بازار بدهی است.پورابراهیمی افزود: یکی از چالش‌های دیگر برای اجرای مصوبه کاهش نرخ سود بانکی مربوط به نرخ تامین مالی بازار بین بانکی است که اگرچه ظاهرا این بازار ازسوی بانک مرکزی مدیریت می‌شود، اما خلأهای جدی درخصوص الزام کاهش نرخ بین بانکی متناسب با مصوبه کاهش نرخ سود وجود دارد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: وجود موسسات غیرمجاز در بازار پول سومین چالش در این حوزه است؛ به‌رغم اقدامات اخیر بانک مرکزی درخصوص ساماندهی موسسات غیرمجاز به‌نظر می‌رسد کماکان موسسات مذکور می‌توانند با روش‌های خاصی منابع مالی راجذب و موجبات عدم اجرایی شدن مصوبه را فراهم کنند.

Source: بانک و بیمه