خراسان/ رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی ضمن تشریح سیاست ارزی بانک مرکزی توضیح داد که از این پس تعدیل بازار ارز متناسب با عوامل بنیادین در دستور کار خواهد بود. این صحبت سیف به این معناست که از این پس سیاست تثبیت نسبی نرخ ارز جای خود را به افزایش نرخ ارز متناسب با تورم می دهد. درباره بازار ارز، دیروز همزمان با عرضه ارز بانک مرکزی با نرخ 4007 تومان، قیمت ارز باز هم کاهش یافت و به محدوده 4010 تومان رسید.
آن گونه که خبرگزاری فارس گزارش کرده، دیروز برخی صرافی های میدان و خیابان فردوسی نرخ فروش ارز را به 4007 تا 4009 تومان کاهش دادند. این کاهش به واسطه عرضه ارز مداخله ای بانک مرکزی از طریق این صرافی هاست. همین اقدام موجب شکل گیری صف در مقابل این صرافی ها شد. دیگر صرافی ها در دامنه قیمتی 4030 تا 4050 تومان دلار فروختند.
چرخش سیاست ارزی از تثبیت به تعدیل
در همین زمینه رئیس کل بانک مرکزی نیز در یادداشتی تلگرامی درباره نرخ ارز با اشاره به این که “اضافه جهش سال های 1390 و 1391 به طور طبیعی در طول دولت یازدهم و تا اوایل دولت دوازدهم در بازار هضم و بازار ارز از تعادل و ثبات مناسبی برخوردار شد …
Source: اخبار صرافی ها