بسیاری از صرافی ها، حتی صرافی های مجاز، طی روزهای گذشته از فروش دلار به مردم خودداری کرده اند . گشت و گذاری در صرافی های فعال در فاصله میدان فردوسی تا چهارراه استانبول تهران به خوبی این اوضاع را نشان می دهد.حتی لازم نیست که وارد صرافی شده و با فروشندگان سر صحبت را باز کنیم .
Source: اخبار صرافی ها