ترکیه پر از مکان های گردشگری و تفریحی است که برای آن که بیشتر لذت ببرید و خوش بگذرد رعایت بعضی موارد لازم است مثلاً با تاکسی تردد نکنید، برای خرید به پاساژها نروید، از صرافی ها پول تهیه نکنید و …
Source: اخبار صرافی ها