تعداد دستگاه‌های کارتخوان نصب شده شرکت پرداخت الکترونیک سامان در مهرماه جاری، به بیش از 750 هزار دستگاه رسید. به گزارش روابط عمومی بانک سامان به نقل از شرکت پرداخت الکترونیک سامان (سپ)، این شرکت با در اختیار داشتن 750 هزار کارتخوان فروشگاهی، رتبه دوم سهم از بازار تراکنش‌های این ابزار پذیرش را در اختیار گرفت.

Source: بانک و بیمه