با اینکه اکنون بسیاری از شهروندان دریافت و پرداخت های خود را از طریق اینترنت انجام می دهند، اما هستند شهروندانی که به استفاده از عابربانک بسنده کرده و به همین دلیل حتی اگر به بانک مراجعه نکنند، لازم می دانند پا را از خانه بیرون بگذارند و به یک عابربانک برسند. همین تمایل و احتمالا سود حاصل از تراکنش ها باعث شده بانک ها در نصب عابربانک در مکان های مختلف با هم رقابت کنند.
روزنامه آرمان- نوشین ایزدپناه: با اینکه اکنون بسیاری از شهروندان دریافت و پرداخت های خود را از طریق اینترنت انجام می دهند، اما هستند شهروندانی که به استفاده از عابربانک بسنده کرده و به همین دلیل حتی اگر به بانک مراجعه نکنند، لازم می دانند پا را از خانه بیرون بگذارند و به یک عابربانک برسند. همین تمایل و احتمالا سود حاصل از تراکنش ها باعث شده بانک ها در نصب عابربانک در مکان های مختلف با هم رقابت کنند.
اکنون علاوه بر وجود عابربانک ها در کنار شعب بانکی، شاهد نصب آنها در مترو، در محل های خاص و حتی در خودرو های مخصوص این کار هستیم. در این میان برخی بانک ها طرح تازه ای را اجرا کرده اند: آنها به صرافی ها، مشاوران املاک و …
Source: اخبار صرافی ها