رتبه اول حوزه پولی و بانکی مدیریت سلامت اداری به بیمه پارسیان تعلق گرفت. به گزارش روابط عمومی ‌بیمه پارسیان؛ در مراسم معرفی برگزیدگان مدیریت سلامت اداری، رتبه اول مدیریت سلامت اداری در حوزه پولی و بانکی به بیمه پارسیان تعلق گرفت. ارزیابی این جایزه مهم ملی در 4 حوزه پولی، بانکی، انرژی خدمات عمومی‌ و سایر انجام می‌شود و امسال به گفته مسوولان ارزیابی، از سال‌های قبل سختگیرانه‌تر عمل شده و لذا دقت بیشتری در ارائه نتایج شده است.

Source: بانک و بیمه