موسسه اعتباری نور به لحاظ حجم منابع، در رتبه دوازدهم شبکه بانکی کشور قرار دارد و ۳۳۶ شعبه این موسسه در سراسر کشور تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند.به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری نور، کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین دیگر نمایندگان مجلس با بررسی‌های خود اعلام کرده‌اند موسسه اعتباری نور از جمله موسساتی است که تا به حال همه الزامات بانک مرکزی را رعایت کرده و نقش موثری در حفظ منافع سپرده‌گذاران ادغام‌شده در این موسسه داشته است. تقویت چنین موسساتی که عملکرد مناسبی در ساماندهی بازار غیر متشکل پولی دارند باعث حمایت از فعالیت‌های مولد اقتصادی و منجر به رشد و توسعه اقتصادی و به‌کارگیری منابع بانکی در مسیر درست و برای هدایت سیاست‌های بانکی در جهت تولید و اشتغال‌زایی خواهد بود.

Source: بانک و بیمه