آریا بازار – هر دلار آمریکا با رشد 7/ 0 درصدی، با ثبت دومین هفته متوالی به نرخ 4057 تومان معامله شد. از ابتدای آبان شاهد رشد 44 تومانی نرخ دلار هستیم.
افزایش نرخ حواله درهم، تا سطح 1114 تومان، چشم انداز رشد تقاضای ارز مسافرتی در اربعین، چشم انداز رشد تقاضای ارز تجاری با تسویه حساب های شرکت های بین المللی و تشدید روند صعودی دلار، با افزایش تقاضای سفته بازی روند صعودی دلار را تقویت کرد. با وجود رشد نرخ دلار تا سقف 4070 تومان، روز یکشنبه اما افزایش عرضه از سوی صرافی بانک ها افت دلار از سطح مزبور را رقم زد. عوامل مزبور حمایت از سطح 4 هزار تومانی دلار را تقویت کرده است. اما کاهش کسری تراز تجاری در ماه مهر نسبت به شهریور به تقویت سمت عرضه ارز اشاره دارد.
سیگنال دلار به سکه
هر سکه طرح جدید با رشد هفتگی 5/ 0 درصدی همراه شد. در روزهای اخیر طلا در کانال 1270 دلاری نوسان داشت. با وجود تقویت احتمال اجرایی شدن کاهش مالیات ترامپ، افت مقطعی شاخص دلار با تردیدها نسبت به نحوه اثرگذاری کاهش مالیات ها بر اقتصاد آمریکا، رشد طلا تا سقف 2 هفته (1284 دلار) را رقم زد. ام …
Source: اخبار صرافی ها