خراسان/ هرچند اواخر هفته گذشته بازار ارز تحت تاثیر جو روانی ناشی از اقدامات ترامپ دربرابر برجام ،شاهد نوساناتی بود که قیمت دلار را تا مرز 4070 تومان رساند اما این روند روز گذشته برخلاف برخی از انتظارات سیرنزولی به خود گرفت و قیمت دلار تا آخرین لحظات تهیه این گزارش، به 4005 تومان کاهش یافت. البته فعالیت دلالان بازار ارز همچون روال معمول دراین روزها و چنین فضایی به عنوان یک عامل ایستا در برابر این سیر نزولی مقاومت می کرد ولی خود فعالان این بازار نیز معتقد بودند به دلیل سخنان دوپهلوی ترامپ و انداختن توپ برجام به زمین کنگره آمریکا، درحقیقت اتفاق خاصی نیفتاده و در نتیجه بازار روند کاهشی به خود گرفته است.
کاهش 40تومانی ازصبح تا ظهر
صبح هنگام و زمانی که هنوز کرکره صرافی های خیابان فردوسی تهران کاملا بالا نرفته است و تعداد اندکی از مغازه ها باز هستند؛ صدای بلند “دلار! دلار!” یک دلال را در کنار خیابان فردوسی می شنویم؛ جلو می رویم و از وی درباره قیمت دلار می پرسیم که می گوید:”قیمت دلار، همان قیمت آخر وقت روز پنج شنبه است؛ 4050تومان ؛ غافل از این که این قیمت تا اواسط روز با کاهشی حدود 39 …
Source: اخبار صرافی ها