شبکه بانکی با اجرای طرح ضربتی اعطای وام ازدواج از ابتدای مرداد سال‌جاری تا پایان هفته ششم به بیش از ۳۱۰ هزار نفر از متقاضیان وام پرداخت کرد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، از این میزان، حدود ۸۰ هزار فقره در استان‌های محروم و کم‌برخوردار پرداخت شده و بالغ‌بر ۲۳۰ هزار فقره پرداخت نیز در سایر استان‌ها و مناطق کشور صورت گرفته است.قبل از اجرای طرح در اول مرداد سال‌جاری تعداد افراد در صف (ثبت‌نام در سامانه وام ازدواج) بالغ‌بر ۵۰۰ هزار نفر بوده است که در پایان هفته ششم از اجرای طرح ضربتی تعداد ۲۱۵هزار نفر از افراد در صف سامانه کاهش یافته است.قابل تاکید است در طول ۶ هفته از اجرای طرح، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان جدید در سامانه وام ازدواج بالغ‌بر ۱۱۵ هزار نفر بوده که نسبت به مدت مشابه گذشته و روال سابق، ثبت‌نام در سامانه با رشد بی‌سابقه ۱۰۰ درصدی مواجه شده است.تعداد افراد در صف سامانه وام از بالغ‌بر ۵۰۰ هزار نفر در ابتدای طرح به ۲۸۵ هزارنفر در ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ کاهش یافته است. ضمنا عدم تعادل در تعداد پرداختی وام و کاهش تعداد متقاضیان در صف به‌دلیل ثبت‌نام حدود ۱۱۵هزار نفر متقاضی جدید در طول اجرای طرح است.تعداد پرداختی وام ازدواج از ابتدای سال تاکنون نیز بالغ‌بر ۶۴۲ هزار فقره بوده که حدود ۵۰ درصد آن (۳۱۰ هزار فقره) مربوط به ۶ هفته اول اجرای طرح بوده است.

Source: بانک و بیمه