مدیرعامل بانک سپه گفت: این بانک 25 هزار میلیارد ریال منابع برای اعطای تسهیلات به طرح‌های مصوب کارگروه اشتغال و کمیسیون تخصصی شورای‌عالی اشتغال در استان‌های مختلف کشور اختصاص داد.محمدکاظم چقازردی ضمن اعلام خبر فوق افزود: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی فعال در حوزه فعالیت اقتصادی منتخب ملی، استانی و شهرستانی مشمول استفاده از تسهیلات طرح‌های مصوب کارگروه اشتغال و کمیسیون تخصصی شورای‌عالی اشتغال هستند.او درخصوص طرح‌های مشمول دریافت تسهیلات بانکی در قالب طرح‌های مصوب کارگروه اشتغال و کمیسیون تخصصی شورای‌عالی اشتغال، گفت: براساس آیین‌نامه اجرایی تبصره 18 قانون بودجه سال 96، تمام طرح‌های توسعه‌ای بنگاه‌های موجود و پروژه‌های ایجادی می‌توانند از این نوع تسهیلات استفاده کنند.

Source: بانک و بیمه