در دنیای کسب و کار و ارتباطات، داشتن مجموعه ای مهارت کلیدی برای همه عوامل کار امری ضروری به نظر می رسد.
عناوین مختلفی نظیر مدیر اجرایی ارشد، مدیر برنامه ها، سردسته ی گروه تماشاچیان و تشویق کنندگان، سرپرست فروشندگان، مدیر ارشد بخش سرمایه گذاری، مدیر ارشد واحد ارتباطات، رییس صرافی و بسیاری عناوین دیگر به واسطه ی نقش مدیر عامل نوبنیاد (استارت آپ) فعال می شوند.شاید یکی از سخت ترین مشاغل در دنیای کسب و کار به دست آوردن طیف گسترده ای از مهارت های مورد نیاز برای کسب موفقیت است. این یکی از دلایلی است که تنها …
Source: اخبار صرافی ها