به این معناست كه اگر قیمت‌های دو محصول مشابه نسبتاً به هم نزدیك هستند، احتمال دارد كه مصرف‌كنندگان حس كنند كه كیفیت این محصولات نیز مشابه است.