این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

به این معناست كه اگر قیمت‌های دو محصول مشابه نسبتاً به هم نزدیك هستند، احتمال دارد كه مصرف‌كنندگان حس كنند كه كیفیت این محصولات نیز مشابه است.