ارزش خالص دارایی، (به انگلیسی: Net asset value) از آنجا که تقریباً تمامی دارایی‌های یک شرکت سرمایه‌گذاری، صرف سرمایه‌گذاری در مبادلات اوراق بهادار می‌گردد، بهترین روش ارزشیابی شرکت‌های سرمایه‌گذاری، محاسبه خالص ارزش دارایی‌هایشان، در هر مقطع زمانی می‌باشد. این روش، ارزش ذاتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری را برآورد می‌نماید.

ارزش خالص دارایی یک شرکت سرمایه‌گذاری حاصل تفاضل دارایی‌ها، منهای کل بدهی‌های آن است. به عبارت روشن‌تر، ارزش خالص دارایی در یک شرکت سرمایه‌گذاری از طریق کسر بدهی، از ارزش روز کل پرتفوی، به‌دست می‌آید.

برای محاسبه ارزش خالص دارایی روش‌های مختلفی وجود دارد. اما نکته مهم آنکه می‌توان در پایان معاملات هر روز، ارزش خالص دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری را محاسبه نمود.