ارزش ذاتی، (به انگلیسی: Intrinsic value) در علوم مالی به ارزش واقعی شرکت یا دارایی بر اساس لحاظ تمامی ابعاد کسب و کاری از جمله صورت‌های مالی، پتانسل رشد شرکت و لحاظ دارایی‌های مشهود و نامشهود گویند. ارزش ذاتی لزوما مساوی با ارزش بازار نیست و به همین دلیل سرمایه‌گذاران بنیادی با استفاده از تفاوت در قیمت ذاتی و قیمت بازار، اقدام به خرید یا فروش یک فراورده، ارز، دارایی یا سهام می‌نمایند.

سرمایه‌گذاران ارزشی با استفاده از تحلیل‌های مختلف بنیادی، اقدام به محاسبه ارزش ذاتی سهم نموده و در صورتی‌که ارزش ذاتی سهم، بیش از قیمت بازار آن محاسبه شود، اقدام به خرید سهم می‌نمایند

Related entries