ارزش‌گذاری، (به انگلیسی: Valuation) در دانش مالی، فرآیند تعیین کردن ارزش جاری یک دارایی یا شرکت را ارزش گذاری گویند.

روش‌های مختلفی برای تعیین ارزش یک دارایی بکار گرفته می‌شود، که بعضی از آن‌ها عینی و بعضی از آن‌ها ذهنی هستند. برای مثال برای تحلیل ارزش گذاری یک شرکت توجه کردن به مدیریت شرکت، سهام سرمایه، دارایی‌های نامشهود، ترکیب ساختار سرمایه‌ای شرکت (بدهی، اوراق قرضه و حقوق صاحبان سهام) دورنمای درآمد آتی شرکت و ارزش بازار دارایی‌های شرکت مورد توجه می‌باشد .

قضاوت در رابطه با مدیریت شرکت بیشتر روش ارزش گذاری ذهنی می‌باشد، در حالی که محاسبه ارزش ذاتی شرکت بر مبنای درآمد آتی آن، روش ارزش گذاری عینی می‌باشد.