یک شرکت اسپین-آف (به انگلیسی: spin-off) که از آن تحت عناوینی چون اسپین-اوت (به انگلیسی: spin-out) یا استاربرست (به انگلیسی: starburst) نیز یاد کرده می‌شود، به عملی گفته می‌شود که در آن یک شرکت، بخش‌های خود را به عنوان تجارت‌های جداگانه تقسیم می‌کند.

تعریف رایج شرکت اسپین-آف بدین صورت است که بخش‌های یک شرکت یا سازمان، به تجارت‌های مستقل تبدیل شود. یک شرکت اسپین-آف شده، دارایی، مالکیت فکری، فناوری و یا محصولات تولیدشده را از سازمان مادر دریافت می‌کند. سهام‌داران شرکت مادر نیز معادل سهم از دست داده‌شان، سهم جدید از شرکت اسپین-آف شده دریافت می‌کنند. پس از این، سهام‌داران می‌توانند به طور مستقل سهام شرکت جدید و مادر را خرید و فروش کنند و این موضوع سبب جذاب‌تر شدن سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها می‌شود، بدین‌صورت که خریدار می‌تواند فقط بر روی بخشی از یک شرکت که از نظر او توانایی رشد بالاتری را دارد، سرمایه‌گذاری کند.

در بسیاری مواقع، مدیریت شرکت جدید، از مدیران شرکت مادر انتخاب می‌شود. در اغلب موارد، شرکت جدید دارای فرصت‌هایی نظیر پشتیبانی شرکت مادر نیز می‌شود، البته این به معنی تاثیر شرکت جدید از نام و نشان و تاریخچه شرکت مادر نمی‌باشد. همچنین ایجاد چنین شرکت جدیدی می‌تواند سبب شود، برخی ایده‌ها و نظریات که در محیط قدیمی فراموش شده‌اند، در محیط جدید و تازه جان دوباره بگیرند و رشد کنند.

شرکت مادر در برخی زمینه‌ها حمایت‌هایی از شرکت جدید به‌عمل می‌آورد، همانند:

سرمایه‌گذاری منصفانه در شرکت جدید
شرکت مادر اولین مشتری شرکت اسپین-آف می‌شود. (برای ایجاد گردش مالی)
ایجاد و توسعه فضای کار (نظیر میز و صندلی و تلفن و غیره)
فراهم کردن خدماتی مثل خدمات حقوقی، مالی، فناوری و غیره

در تمام این موارد، حمایت‌ها در جهت کمک مستقیم به شرکت اسپین-آف است.
مثال‌هایی از شرکت‌های اسپین-آف

گایدنت (به انگلیسی: Guidant) اسپین-آف شرکت الی لیلی اند کامپنی بود.
ایجیلنت تکنولوژی (به انگلیسی: Agilent Technologies) اسپین-آف اچ‌پی است که در سال ۱۹۹۹ شکل گرفت.
سنووس انرژی اسپین-آف شرکت انکانا (به انگلیسی: Encana Corporation) است که در سال ۲۰۰۹ تشکیل شد.
ای‌اوال اسپین-آف تایم وارنر است. (ای‌اوال در گذشته با تایم وارنر ادغام شد و سپس اسپین-آف شد)
دریم‌ورکس انیمیشن اسپین-آف دریم‌ورکس است که در سال ۲۰۰۴ شکل گرفت.
نواج نتورکس (به انگلیسی: Nuage Networks) اسپین-آف آلکاتل-لوسنت است که در سال ۲۰۱۲ شکل گرفت.

Related entries