این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

انتقال اوراق بهاداری است که با فوت دارنده‌ي آن به وراث قانونی وی صورت می‌گیرد.