همان طور که از اسم این اوراق هم مشخص است،اوراق مشارکت اوراق بهاداری است که بیانگر مشارکت دارنده آن در یک طرح است.اجازه بدهید با یک مثال توضیح دهیم.فرض کنید یک شرکت پتروشیمی برای راه‌اندازی خط تولید جدید، به 200 میلیارد تومان سرمایه جدید نیاز دارد.همچنین براساس بررسی‌های کارشناسی،درصورت راه‌اندازی این خط تولید،سرمایه صرف شده برای آن ظرف مدت 4 سال پس از راه‌اندازی، از محل افزایش درآمد ناشی از فروش محصولات جدید،جبران شده و میزان سودآوری شرکت هم طی این مدت، سالانه 25 تا 30 درصد افزایش خواهد یافت، به بیان دیگر، طرح مذکور دارای توجیه اقتصادی است.

در چنین حالتی، یکی از روش‌هایی که شرکت می‌تواند برای تأمین سرمایه موردنیاز خود از آن استفاده کند،انتشار اوراق مشارکت است.به این ترتیب،شرکت با فروش این اوراق به سرمایه‌گذاران،منابع مالی مورد نیاز خود را از آنها تأمین کرده و سرمایه‌گذاران نیز در ازای این مشارکت،به نسبت سرمایه خود در منافع حاصل از راه‌اندازی خط تولید جدید شریک خواهند شد.مهم‌ترین جذابیت اوراق مشارکت در مقایسه با سایر انواع اوراق بهادار مانند سهام،تضمین پرداخت سود است،به‌ این معنا که دارنده اوراق مشارکت اطمینان داردکه سود مشخص و تضمین‌شده‌ای را به‌عنوان سود علی‌الحساب،در فواصل زمانی معین،دریافت می‌کند.در حال حاضر،سود اغلب اوراق مشارکتی که در کشور منتشر می‌شود،توسط بانک‌ها و موسسات مالی معتبر و یا دولت تضمین می‌شود.