این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

بانکی است که حساب‌های شرکت شاپرک در آن (بانک مرکزی) قرار دارد.