بانکی است که حساب‌های شرکت شاپرک در آن (بانک مرکزی) قرار دارد.