این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

بانکی است که حساب پذیرنده به منظور واریز وجوه مربوط به داد و ستدهای «کارت‌های بانکی» نزد آن مفتوح است.