به قرار دادن نشان و یا لوگوی تجاری در صفحه درگاه پرداخت اینترنتی اطلاق می‌شود.