بستانکار (یا دائن یا طلب‎کار) کسی است که «دینی» بر گردن دیگری (بدهکار یا مدیون) دارد.
حسابداری و گزارشگری مالی

حساب بستانکاران در دفاتر حسابداری و ترازنامه گروهی از تعهدات و بدهی‌های سازمان هستند که می‌توانند در قالب یک شخص حقیقی یا حقوقی، بانک‎ها، موسسات مالی و اعتباری و… در ازای خرید نسیه مواد اولیه، کالا، خدمات و دیگر موارد به‎وجود آیند.

نحوه گزارشگری مالی

در حسابداری دوطرفه، حساب بستانکار در سمت چپ ترازنامه نمایش داده می‎شود.

قانون تجارت
طبق ماده ۵۱۴ قانون تجارت، بستانکاران عادی را اصطلاحاً غرماء می‎نامند.
این یک مقالهٔ خرد پیرامون حسابداری است. می‎توانید با پیوستن به ویکی‌پروژه حسابداری دانش حسابداری را در ویکی‎پدیا پربارتر کنید (اینجا) – این مقاله خرد نیز بخشی از این ویکی‌پروژه است. با گسترش آن به ویکی‌پدیا کمک کنید.